Cennik

Szeroki zakres usług geodezyjnych

I. Prace podstawowe:

 1. Wytyczenie działki budowlanej (wznowienie granicy bez protokołu granicznego): od 100 zł/punkt
 2. Wytyczenie budynku Warszawa - wycena indywidualna, prosimy o kontakt telefoniczny
 3. Wytyczenie działki (wznowienie granicy) - protokół graniczny z sąsiadami: od 500 zł/punkt
 4. Wytyczenie ogrodzenia: od 50 zł /punkt
 5. Założenie osnowy geodezyjnej sytuacyjno-wysokościowej: 350 zł /punkt

II. Zasadnicza obsługa budynków przemysłowych, biurowych i mieszkalnych:

 1. Wytyczenia budynków w terenie (osie konstrukcyjne na ławy ciesielskie): od 120 zł/oś
 2. Tyczenie osi konstrukcyjnych na stopach fundamentowych: 80 zł/stopa
 3. Tyczenie osi konstrukcyjnych budynków pod ściany i słupy: 100 zł/oś
 4. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza pionowości
  słupów konstrukcyjnych hali: 60 zł/słup
 5. Geodezyjna inwentaryzacja wysokościowa posadzki
  w halach wielkopowierzchniowych (dla siatki co 3m):  1,2 zł/m2
 6. Geodezyjna inwentaryzacja elementów żelbetowych: 1,0÷2,0 zł/m2
 7.  Badanie przemieszczeń (X,Y,H) w ustalonych cyklach:
  1. 400 zł/pkt (do 4 punktów badanych),
  2. od 2000 zł/cykl (od 5-15 punktów badanych).

III. Obsługa budowy infrastruktury podziemnej i układu drogowego:

 1. Tyczenie urządzeń infrastruktury podziemnej: od 80 zł/hm
 2. Tyczenie układu drogowego (drogi, place, chodniki, parkingi): 120 zł/hm

IV. Inwentaryzacje powykonawcze i architektoniczne:

 1. Inwentaryzacja powykonawcza obiektu budowlanego (kartoteka): od 1300zł
 2. Inwentaryzacja budynku Warszawa  - wycena indywidualna, prosimy o kontakt telefoniczny
 3. inwentaryzacja geodezyjna Warszawa - wycena indywidualna, prosimy o kontakt telefoniczny
 4. Inwentaryzacja powykonawcza urządzeń infrastruktury podz.: 200 zł/hm
 5. Inwentaryzacja powykonawcza układu drogowego: 150 zł/hm
 6. Inwentaryzacja architektoniczna elewacji, konstrukcji itp: od 10 zł/pkt
 7. Pomiar (inwentaryzacja) powierzchni użytkowej lokali i innych pomieszczeń
  np. w celu wyodrębnienia lokali, kontroli dokumentacji itp.
 • pojedynczy lokal do 50m2: od 400 zł
 • pojedynczy lokal powyżej 50m2: od 800 zł
 • wiele lokali - cena za 1m2: od 2,5zł/m2

V. Mapa do celów projektowych:

 1. Mapa dla jednej działki: 1000 zł
 2. Wersja tradycyjna (większy obszar): 500 zł/ha
 3. Wersja cyfrowa: 1200 zł/ha

VI. Uzgodnienie na naradzie koordynacyjnej:

 1. Projekt przewodu (gaz, woda, kanalizacja, energia, s.c., teletechnika,itd) : od 150 zł/hm
 2. Projekt drogowy (wjazdów, jezdni, chodników, ścieżek rowerowych i innych): od 1500 zł/ha

VII. Mapy do celów prawnych:

 1. Mapa z podziałem na dwie działki: od 2500 zł
 2. Mapa z podziałem na więcej niż dwie działki: od 500 zł/ kolejną działkę
 3. Mapa do celów prawnych (sądowa, pod zasiedzenie i inne): 2250 zł
 4. Rozgraniczenie nieruchomości (punkty co 200m): 4500 zł/ 1 granica
 5. Badania KW: 200 zł/KW
 6. Badania Ksiąg Hipotecznych: 600 zł/Ks.Hip.

VIII. Inne prace geodezyjne:

 1. Dniówka zespołu pomiarowego: 1000 zł
 2. Pół dniówki zespołu pomiarowego: 600 zł

W cenie usług zawarte są również:

 • prowadzona na bieżąco mapa dyżurna realizowanej inwestycji
 • wszelkie koszty urzędowe związane z pozyskaniem map w PODGiK (Składnicy Map)

 

UWAGA!

 1. Podane ceny nie zawierają podatku VAT w wysokości 23%
 2. Powyższe ceny jednostkowe mogą być negocjowane w przypadku konkretnych zadań!
 3. Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższych cen w przypadku odległości powyżej 80 km od
      Warszawy lub innej specyfiki w/w robót.